Kullanım Şartları ve Koşulları

 

 YES! Jewels - (Bu sözleşmede YesJewels.com olarak anılacaktır.) Sanal Mağazasından alışveriş yapmak istiyorsanız önce “üye kayıt formu”nu doldurmak suretiyle sanal mağazadan alışveriş yapmak için şifresi edinmek gerekmektedir. (YesJewels.com kayıt formunu dolduran ve şifre edinen bireysel veya kurumsal kişiler bu sözleşmede ÜYE olarak anılacaktır.) ÜYE, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren YesJewels.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 

 

 Hizmetlerin Tanımı

 

 YesJewels.com, sözleşmeyi onaylayan ÜYE’ lerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (ankete katılma, oylama, hediye puan kazandırma, yorum ve tavsiye etme, duyuru ve dönemsel bildiri isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. 

 

 YesJewels.com - Sanal Mağazası Üyelik Sistemi

 

 ÜYE, YesJewels.com Sanal Mağazasında kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur.

 

 Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi ÜYE’ ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliği olamaz.

 

 "Şifre" sadece ÜYE tarafından bilinir ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamı ile ÜYE’nin sorumluluğundadır. YesJewels.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

 ÜYE’ nin YesJewels.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için; kayıt sırasında e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem YesJewels.com ‘a “üye girişi” olarak tanımlanır.

 

 Üye'nin yükümlülükleri

 

ÜYE, YesJewels.com servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

 

YesJewels.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının YesJewels.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, YesJewels.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve YesJewels.com’ un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun ÜYE ye ait olduğunu, 

 

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan YesJewels.com 'un sorumlu olmayacağını,

 

YesJewels.com ‘da sunulan hizmetlere, yine YesJewels.com tarafından belirlenen şekilde ulaşmayı yetkisiz olarak ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda YesJewels.com ' un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

 

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü YesJewels.com ‘un sorumlu olmayacağını,

 

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

 

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

 

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

 

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

 

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

 

YesJewels.com servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile ÜYE’ nin rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı YesJewels.com dan tazminat talep etmemeyi,

 

YesJewels.com ‘dan izin almadan YesJewels.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

 

YesJewels.com ' un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

 

Kurallara aykırı davrandığı takdirde YesJewels.com ‘un gerekli müdahalelerde bulunma ve ÜYE yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

 

YesJewels.com ' un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

 

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

 

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

 

Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

 

ÜYE, yapmış olduğu alışverişin mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; ürünü teslim alan kişi, YesJewels.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 

YesJewels.com -  Sanal Mağazasına verilen yetkiler

 

YesJewels.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

 

ÜYE tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi YesJewels.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan ÜYE’lerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.

 

YesJewels.com, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 

 

YesJewels.com, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

 

Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle YesJewels.com ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

 

YesJewels.com, üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin ürün yorum yazma) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde yine kendisi tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde ÜYE, YesJewels.com Sanal Mağazasından hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

 

YesJewels.com, ÜYE nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 

 

YesJewels.com müşterinin onayı olmadan sanal mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, üyelerinin bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. 

 

YesJewels.com satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğüne sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde YesJewels.com hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. 

 

YesJewels.com üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden YesJewels.com ‘un sorumlu olmadığını kabul eder. YesJewels.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde ÜYE nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. 

 

YesJewels.com, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 

YesJewels.com sahtecilik önleme servisleriyle entegre çalışmaktadır. Gerekli gördüğü an verilen siparişi açıklama yapmaksızın  reddedebilir, üyeliği silebilir ve tekrar girişi engelleyebilir.

 

Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler YesJewels.com sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır 

 

Ürün Teslimatı

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde ÜYE sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise ÜYE’ ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. ÜYE üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. ÜYE üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra müşteriye para iadesi yapılır.

 

Ürün İadesi

Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.

 

ÜYE bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda YesJewels.com’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten YesJewels.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

 

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

Yürürlük

ÜYE kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

Fesih

YesJewels.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ